El Ple de sindicats de CGT País Valencià i Múrcia tria Secretariat Permanent

0

El Ple de sindicats de la Confederació General del Treball del País València i Múrcia, celebrat divendres passat 28 de Febrer, en la seu del sindicat de l’Avinguda del Cid 154 de València, va confirmar la candidatura de l’equip que es presentava per a la gestió del Secretariat Permanent de l’organització.

El Secretariat Permanent queda configurat amb Ismael Furió Genovés, del Sindicat de Transports, Comunicacions i Mar de València, com a secretari general, la secretaria d’organització serà a càrrec de José Luis Lázaro, company del mateix sindicat. Juan José Ripoll des del Sindicat únic del Camp de Morvedre assumirà la secretaria d’acció sindical, Viki Criado, companya del Sindicat d’Oficis Diversos d’Alacant, serà l’encarregada de gestionar la secretaria de la dona. Javier García Tormos, Sindicat de Metall i Químiques de València, serà l’encarregat de la secretaria de Finances, la secretaria de formació l’ocuparà Miguel Cortés Pallás des del Sindicat Administracions Públiques de València, mentre que la secretaria de comunicacions serà per a Enric Tarrida, company del Sindicat de Transports, Comunicacions i Mar de València.

En una organització com a CGT el Ple de sindicats és el màxim òrgan de decisió entre congressos i a ell assisteixen representacions triades directament en les diferents assemblees de cadascun dels sindicats que la conformen. Els delegats no poden canviar els acords adoptats pel seu sindicat respectiu i compten amb els vots que els corresponen segons un sistema proporcional basat en les cotitzacions dels últims nou mesos.


El Pleno de sindicatos de CGT País Valencià y Murcia elige Secretariado Permanente

El Pleno de sindicatos de la Confederación General del Trabajo del País València y Murcia, celebrado el pasado viernes 28 de Febrero, en la sede del sindicato de la Avenida del Cid 154 de València, confirmó la candidatura del equipo que se presentaba para la gestión del Secretariado Permanente de la organización.

El Secretariado Permanente queda configurado con Ismael Furió Genovés, del Sindicato de Transportes, Comunicaciones y Mar de València, como secretario general, la secretaría de organización correrá a cargo de José Luis Lázaro, compañero del mismo sindicato. Juan José Ripoll desde el Sindicato único del Camp de Morvedre asumirá la secretaría de acción sindical, María Victoria Criado Gamuza, compañera del Sindicato de Oficios Varios de Alacant, será la encargada de gestionar la secretaría de la mujer. Javier García Tormos, Sindicato de Metal y Químicas de València, será el encargado de la secretaría de Finanzas, la secretaría de formación la ocupará Miguel Cortés Pallás desde el Sindicato Administraciones Públicas de València, mientras que la secretaría de comunicaciones será para Enric Tarrida, compañero del Sindicato de Transportes, Comunicaciones y Mar de València.

En una organización como CGT el Pleno de sindicatos de CGT es el máximo órgano de decisión entre congresos y a él asisten representaciones elegidas directamente en las diferentes asambleas de cada uno de los sindicatos que la conforman. Los delegados no pueden cambiar los acuerdos adoptados por su sindicato respectivo y cuentan con los votos que les corresponden según un sistema proporcional basado en las cotizaciones de los últimos nueve meses.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.