CONTACTE

Confederació General del Treball del País Valencià
Seu Av. del Cid 154
46014 València (L’Horta)
Tel. 96 383 44 40 i 96 313 43 53
Fax 96 383 44 47
sec.general@cgtpv.org
comunicacion-cgtpv@rojoynegro.info

Fundació Ferrer i Guàrdia
Av. del Cid 154, València
Tel. 96 383 44 40
46014-València

Federacions locals i comarcals

FIC de Castelló
Av. De La Vall D’Uixò,30 entresuelo B
12004 – Castelló de la Plana
Tel. 96 425 06 36 Móviles: 658 39 90 14 – 640 78 34 50
Fax 96 425 06 36
12004-Castelló-La Plana
castello@cgtpv.org

SU del Camp de Morvedre i l’Alt Palància
C/ del Treball, 21, baix
Tel. 96 269 86 33
46520 Port de Sagunt (València)
cgtportsag@gmail.com

FL de València
Av. del Cid 154
Tel. 96 383 44 40 Fax 96 383 44 47
46014-València (L’Horta).
fed.local@cgtvalencia.org
• SP de la FL de València, tel. 96 383 44 40
• Sindicat de Metall, Energia i Mineria, tel. 96 313 43 50
• Sindicat de Neteja, tel. 96 313 43 51
• Sindicat de Transports, Comuni-cacions i Mar, tel. 96 383 53 73
• Sindicat de Banca, Estalvi i Assegurances, tel. 96 383 53 74
• Sindicat d’Administració Pública, tel. 96 383 45 08
• Sindicat d’Oficis Diversos, tel.96 383 45 25
• Sindicat d’Alimentació, Comerç i Hostaleria, tel. 96 313 41 39
Serveis Afiliats:
Biblioteca Llibertària “Ferrer i Guàrdia”, Àrea de la Dona, Oficina Precària CGT

FL La Safor-Gandia
C/ Pintor Sorolla 39 baix
Tel. 96 287 70 60
Fax 96 287 70 60
46700-Gandia (València-La Safor)
cgtlasafor@gmail.com

Federació Provincial d’Alacant
C/ José Reus García, 3 Entpta. Dcha.
Tel. 96 518 22 11
03010 – Alacant (L’Alacantí)
alacant@cgt.es

SOV d’Alcoi
C/ Echegaray 10 baix
Tel. 96 554 71 46
Fax 96 554 71 46
03800-Alcoi (Alacant-L’Alcoià)
f.l.alcoi@cgtpv.org

SOV de Benidorm
C/ de la Gaviota, 4
Tel. 96 680 65 80
Fax 96 680 65 80
03501 -Benidorm (Alacant)
Apt. Correus 125 (CP: 03501)
cgtmarinabaixa@gmail.com