Guia d’Informació per a nous afiliats i afiliades

Benvingut a la casa dels i les treballadores:Et volem donar la benvinguda a la Confederació General del Treball ( CGT ) i convidar-te a participar en el que constitueix el nucli bàsic del nostre model sindical: la pràctica del suport mutu i l’acció directa, l’esforç bàsic de tots @ si cada un de nosaltres per col·laborar a favor d’una societat sense explotats ni explotadors.

No és possible enfrontar-se a la realitat en solitari.

Els treballadors sempre hem tret benefici del suport mutu, en el tall, al carrer, comprovem dia a dia que la unió fa la força. Cada dia és més necessària la participació activa, en el sindical i en el social, de companys i companyes que assumeixin responsabilitats i compromisos.

Sens dubte coincidiràs amb la CGT en la insatisfacció que produeixen les pràctiques dels anomenats sindicats ” majoritaris”: mobilitzacions que avorten desde les cúpules, obscurantismes, dependència d’ens aliens al sindicat, negociacions allunyades de la decisió dels treballadors, conxorxa quan no complicitat amb el capital, acords a esquena dels afectats…

En suma, un model sindical que fa anys va deixar de ser un instrument útil als treballadors per esdevenir una eina de l’estat i els empresaris.

Davant d’això, la Confederació General del Treball constitueix una alternativa sindical i social útil als i treballadors, que empra els mitjans històrics que ens hem dotat tant en el funcionament nterno com en la pràctica externa: sindicalisme de classe, autònom, autogestionari, federalista, internacionalista i llibertari.
 
Una Organització anarcosindicalista que es regeix pels principis d’honestedat, coherència, transparència, fermesa, solidaritat, assemblearisme i sobretot, la il·lusió en un projecte sindical i social alternatiu a l’explotació de l’home per l’home: un món sense explotats ni explotadors.
 
Cal enfortir encara més l’opció sindical que representa la CGT, una opció autònoma, participativa, combativa i ansiosa de canviar la societat.
 
Una opció llibertària en laque estarem amb tu mà a mà, ni més ni menys.

Guía de Información para Nuev@s Afiliad@s

Bienvenida a la casa de los y las trabajadoras: Te queremos dar la bienvenida a la Confederación General del Trabajo (CGT) e invitarte a participar en lo que constituye el núcleo básico de nuestro modelo sindical: la práctica del apoyo mutuo y la acción directa, el esfuerzo básico de tod@s y cada un@ de nosotr@s para colaborar en pos de una sociedad sin explotados ni explotadores.

No es posible enfrentarse a la realidad en solitario.

Los trabajadores siempre hemos sacado beneficio del apoyo mutuo; en el tajo, en la calle, comprobamos día a día que la unión hace la fuerza. Cada día es más necesaria la participación activa, en lo sindical y en lo social, de compañeros y compañeras que asuman responsabilidades y compromisos.

Sin duda coincidirás con la CGT en la insatisfacción que producen las prácticas de los llamados sindicatos “mayoritarios”: movilizaciones que se abortan desde las cúpulas, oscurantismos, dependencia de entes ajenos al sindicato, negociaciones alejadas de la decisión de los trabajadores, compadreo cuando no complicidad con el capital, acuerdos a espaldas de los afectados…

En suma, un modelo sindical que hace años dejó de ser un instrumento útil a los trabajadores para convertirse en una herramienta del estado y los empresarios.

Frente a ello, la Confederación General del Trabajo constituye una alternativa sindical y social útil a l@s trabajador@s, que emplea los medios históricos de que nos hemos dotado tanto en el funcionamiento nterno como en la práctica externa: sindicalismo de clase, autónomo, autogestionario, federalista, internacionalista y libertario.

Una Organización anarcosindicalista que se rige por los principios de honestidad, coherencia, transparencia, firmeza, solidaridad, asamblearismo y, sobre todo, la ilusión en un proyecto sindical y social alternativo a la explotación del hombre por el hombre: un mundo sin explotados ni explotadores.

Es necesario fortalecer aún más la opción sindical que representa la CGT, una opción autónoma, participativa, combativa y ansiosa de cambiar la sociedad.

Una opción libertaria en la que estaremos contigo mano a mano, ni más ni menos.